کتب

داود رستمی, 1392, روش های عناصر متناهی, علوی, تالیف

داود رستمی ورنوسفادرانی
داود رستمی ورنوسفادرانی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی
مرتبه علمی :
    استاد
^